Search for:
grey concrete building

Na czym polega scoring bankowy?

Scoring to system oceny danego klienta przez bank. Obecnie w procesie decyzyjnym podpiera się nim większość banków. Jeśli jesteś zainteresowany kredytem gotówkowym, podpowiadamy czym się scoring i jak się go wylicza?

Kredyt gotówkowy może otrzymać każdy, kto ma ukończone 18 lat i posiada zdolność kredytową. Bank, do którego się zgłosisz, zacznie od policzenia tzw. scoringu. Zobacz na czym to polega.

Co to jest scoring?

Scoring, czyli metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego podmiotu ubiegającego się o kredyt. Składa się on z kilku elementów.

Pierwszym aspektem jest zdolność kredytowa, czyli przychody, umowy współpracy podpisane z klientami, wydatki czy liczba osób na utrzymaniu. Drugim elementem jest wiarygodność dłużnika, która jest weryfikowana przez banki centralnie w BIK.

Scoring, czyli ocena punktowa jest podstawą do ustalenia konkretnych warunków finansowych – im wyższy scoring, czyli wyższa wiarygodność klienta, tym atrakcyjniejsze warunki pożyczki można mu zaproponować. Scoring prezentowany jest w przedziale wartości od 192 do 631 punktów, albo w postaci gwiazdek – od jednej do pięciu.

System scoringowy każdy bank tworzy według własnych zasad oraz na swój użytek. Bank tworząc taki system opiera się na wcześniejszych doświadczeniach, a także uwzględnia aktualną sytuację ekonomiczną, czy społeczną.

Analiza zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty kredytu (kapitału i odsetek) w terminie określonym w umowie.

Analizę zdolności kredytowej przeprowadza bank. Najczęściej dzieli ją na dwie części – ilościową i jakościową.

Analiza ilościowa obejmuje sprawdzenie sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy. Bank sprawdza:

  • uzyskiwane dochody,
  • miesięczne koszty utrzymania (czynsz, media),
  • obecne zadłużenie (aktualnie spłacane kredyty, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, dostępne limity, poręczone kredyty).

Analiza jakościowa to analiza obejmująca wszystkie pozostałe aspekty, takie jak:

  • wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, status mieszkaniowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko,
  • historię kredytową potencjalnego kredytobiorcy.

Scoring kredytowy w BIK

Jak już wspomnieliśmy, bank jest również zainteresowany historią kredytową, czyli tym, jak klient radzi sobie z terminową spłatą zobowiązań – zarówno aktualnych, jak i przeszłych, a także czy przekracza limity debetowe na kartach. Wszystkie te dane gromadzone są w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

BIK to zbiór informacji o zobowiązaniach kredytowych wobec banków i innych instytucji kredytowych. Do jego rejestrów trafiają wszyscy, którzy mają jakiekolwiek zobowiązania – kredyty, pożyczki, limity w koncie, karty kredytowe itp., w instytucjach współpracujących z BIK.

Liczba punktów w scoringu przyznana danej osobie jest wartością zmienną. Zależy od aktualnych zapisów w BIK i może się zmieniać bardzo dynamicznie, choćby ze względu na wpisanie przez bank informacji o opóźnieniu w spłacie raty czy zadłużenia z karty kredytowej.

Leave A Comment