Search for:
  • Home/
  • Biznes/
  • Czym są pracownicze plany kapitałowe?
person pointing white paper on wall

Czym są pracownicze plany kapitałowe?

System pracowniczych planów kapitałowych, czyli PPK został wdrożony 19 listopada ubiegłego roku przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Ma on zapewnić krajowej gospodarce bezpieczeństwo i dożywotnią stabilność. Czy ma to coś wspólnego z obywatelami? Co warto wiedzieć o PPK?

Ogólne założenia PPK – jak będzie to wyglądać w praktyce?

Podpisanie rozporządzenia o pracowniczych planach kapitałowych miało na celu zapewnienie wszystkim obywatelom, którzy pracują na umowę o dzieło, zlecenie lub umowę o pracę, pewnych środków emerytalnych.

W praktyce oznacza to, że środki zostają gromadzone w kapitale, a następnie inwestowane. Obrót pieniędzy sprawia, że zyski się mnożą, a wszystkie przedsiębiorstwa mają szansę dzięki funduszom, otworzyć nowe miejsca pracy.

Co PPK ma wspólnego z obywatelem?

Nasuwa się pytanie, jak nowa ustawa odbije się na obywatelu? Otóż pracownicze plany kapitałowe zakładają, że zaoszczędzone środki z kapitału będzie można inwestować, a firmy dzięki wzrostowi funduszu otrzymają możliwość utworzenia kolejnych miejsc zatrudnienia, więc tym samym sytuacja na rynku pracy się poprawi i wynagrodzenie wzrośnie.

Wszystkie osoby, które obejmie program, w chwili ukończenia 60 lat dostaną dostęp do odłożonych, z kapitału, środków finansowych. Na jakiej zasadzie będzie można nimi dysponować? Jaka kwota zostanie wypłacona?

Środki finansowe z pracowniczych planów kapitałowych

Od chwili, w której pracująca osoba zostanie objęta kapitałem, każdego miesiąca 4% z jej wynagrodzenia będzie odkładane na wyżej wspomniane konto. Gdy osiągnie wiek 60 lat, dostanie do niego dostęp i będzie mogła zarządzać funduszami na dwa sposoby. Oto one:

  1. Przez pierwsze 10 lat, może wypłacić środki w ratach i nie płacić z tytułu ich otrzymania podatku.
  2. Jednorazowa wypłacenie środków. Wtedy tylko 25% odłożonych oszczędności nie będzie podlegało opodatkowaniu.


Leave A Comment